NLEN

Waterfront

[[en]]Free Showcase Festival [[nl]]Gratis Showcasefestival

[[en]]Ghent [[nl]]Gent

[[en]]4&5 October [[nl]]4&5 oktober

Festival

WTF is WTFF?

[[nl]]WTFF staat voor WaTerFront Festival. Een nieuw, gratis, Gents showcasefestival.
[[en]]WTFF stands for WaTerFront Festival. A new, free, Ghent showcase festival.

[[nl]]Showcasefestival
[[en]]Showcase festival

[[nl]]Waterfront is een ontdekkingsfestival waar muziekprofessionals bands programmeren die volgens hen meer aandacht verdienen. Acts die vernieuwend, grensverleggend, creatief, gedurfd of gewoon steengoed bezig zijn, spelen korte concerten als showcase voor een publiek van muziekliefhebbers en programmatoren.
[[en]]Waterfront is a discovery festival where music professionals program bands that they think deserve more attention. Acts that are innovative, groundbreaking, creative, daring or simply rock, play short concerts - 15 to 30 minutes - as a showcase for an audience of music lovers and pros.

[[nl]]Gratis
[[en]]Free

[[nl]]Je boekt online een gratis ticket dat je ter plaatse inruilt voor een polsbandje. Maar steek toch wat cash op zak, want in elke Waterfront venue kun je een vrije bijdrage doneren voor bands die je goed vindt. Die ‘hoed’ gaat integraal naar de artiesten. De bands geven op WTFF het beste van zichzelf voor een onkostenvergoeding en ‘kost en inwoon’, maar rijk worden ze daar niet van.
[[en]]You book a free ticket online that you exchange on the spot for a wristband. But put some cash in your pocket, because in every Waterfront venue you can donate a free contribution for bands that you like. This "hat" goes entirely to the artists. The bands give the best of themselves at WTFF for an expense allowance and "board and lodging," but they don't get rich.

[[nl]]Gents
[[en]]Ghentian

[[nl]]Deze eerste editie van Waterfront is een initiatief van Gent Linkeroever; een vereniging van ondernemers en bewoners van de linkeroever van de Leie. Zeg maar de rive gauche van Gent. Gent Linkeroever organiseert ook Klinkeroever, het gratis buurtfestival dat hand in hand gaat met WTFF in dat eerste weekend van oktober. Door deze festivals te organiseren, zetten we het authentieke karakter van onze buurt in de verf, en geven we iets terug aan de vele fans die dit stukje Gent maken tot wat het is. We kijken echter verder dan ons Gents neuzeke lang is, en programmeren over genre- en taalgrenzen heen.
[[en]]This first edition of Waterfront is an initiative of Gent Linkeroever; an association of entrepreneurs and residents of the left bank of the Leie. Call it the rive gauche of Ghent. Gent Linkeroever also organizes Klinkeroever, the free neighborhood festival that goes hand in hand with WTFF in the first weekend of October. By organizing these festivals, we highlight the authentic character of our neighborhood and give something back to the many fans who make this part of Ghent what it is. However, we look beyond our Ghentian nose, and program across genre and language boundaries.

[[nl]]Locaties

[[nl]]WTFF!? Gratis Tickets!
[[en]]WTFF!? Free Tickets!

[[nl]]Ja dat lees je goed! Tickets zijn 100% gratis & nu verkrijgbaar!
[[en]]Yeah that’s right! Tickets are 100% free and now up for grabs!

[[nl]]Blijf op de hoogte door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.
[[en]]Stay up to date by registering for our newsletter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Please try again.